Hantverksbutiken Uplandsgården
Här i butiken kan du förutom att köpa inträdesbiljett och vykort få tillfälle att köpa handsydda och färgglada barnkläder och väskor samt smycken gjorda med inspiration av tråsdslöjd. Allt tillverkat av Jenny Thörnberg på hennes hemsida, www.uplandsgarden.se kan ni ta del av de saker hon säljer.

 

 

Böcker
Vi säljer Elsie Wijkströms skärgårdsbok "Jäntongen på Öhrn signerad för endast 200 kr. Elsie är farmor till Magnus, ägaren av Björklidens Gårdsmuseum.

Utdrag ur boken:
"Pappa Calle tog sin isbill och högg loss ett isflak som jag fick ställa mig på. Så tog han i med all sin kraft och skjusade iväg isstycket mot den fasta åsättrastranden. Jag kom torrskodd iland".

Elsie Wijkström, 80 år, växte upp på en mycket liten ö i Stockholms mellanskärgård. Som en av få skärdgårdsbor, och ännu färre skärgårdskvinnor, skriver hon om sin uppväxt på ett skärdgårdsjordbruk under 30-, 40- och 50-talet. Med must i språket och glimten i ögat skildrar hon ett svunnet skärdgårdsliv i fest och vardag, i glädje och sorg, i gemenskap med, men lika ofta i kamp mot en obeveklig skärdgårdsnatur.

Bilderna till höger är tagna ur boken och är del ur Elsies privata arkiv.