Björklidens gårdsmuseum vill ge dig en inblick i hur livet var i Stockholms skärgård förr.
Här visas föremål från framför allt 1900-talets början, vilka skildrar både människornas liv och arbete. Du kan bland annat betrakta föremål från fiske, hönseri och jordbruk.

Sommaren 2020 kommer vi att hålla öppet följande söndagar och måndagar 28-29/6, 12-13/7 och 26-27/7 mellan kl 12-16.
Extra öppet söndagen 9 Augusti mellan 12-16.

Museet har även en avdelning med teletekniska föremål samt en liten 50-tals biograf som inrymmer 13 sittplatser.
Vi säljer även Elsie Wikströms skärgårdsbok "Jäntongen på Örhn".

Museet är beläget på Björkliden vid Åsättra, som ligger på Ljusterö i Stockholms skärgård.

Vill du komma en annan dag ring eller skicka ett mail.
Välkomna!